• Çərşənbə, Iyun 19, 2024
  • Bakı, 30.0°C

 2511.01 – Torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə

 

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və adı

İxtisasın şifri və adı

İş yeri və vəzifəsi

Telefon,

Email

1

Həsənov V.H.

(sədr)

a.e.d.,professor

2511.01“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ lab.müdiri

0507902416

vilayet-hesenova@mail.ru

2

Həsənova T.A.

(katib)

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ aparıcı elmi işçi

0507666133

turkanhesenova@mail.ru

3

Vəliyev  A.H.

a.e.ü.f.d., i.e.d.,dos.

2511.01“Torpaqşünaslıq”

5312.01“Sahə iqtisadiyyatı”

KTN  Aqrar tədqiqatlar mərkəzi, elmi katib

0506242433

akif.valiyev@atm.gov.az

4

Cəfərov Ə.M.

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ lab.müdiri

0552216071

a.jafarov9@gmail.com

5

Əliyeva B.B.

b.ü.f.d.,dos.

2426.01 “Ekologiya”

AR ETN TAİ  aparıcı elmi işçi

0557630611

aliyeva.beyli@yandex.ru

6

Hümbətov N.Q.

b.e.d.,dos.

2426.01 “Ekologiya”

AR ƏETİ baş elmi işçisi

0507510551

ngh.soil.phys@gmail.com

7

İsmayılov B.N.

a.e.ü.f.d.dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ aparıcı elmi işçi

0504657697

ibahadur@bk.ru

8

Kərimov A.A.

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ aparıcı elmi işçi

0556311997

azadkerimov59@mail.ru

9

Köçərli S.Ə.

a.e.ü.f.d., dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ aparıcı elmi işçi

 

0505170236

kocerlisemender@mail.ru

10

Qafarbəyli K.Ə.

b.ü.f.d.,dos.

2426.01 “Ekologiya”

AR ETN TAİ lab.müdiri

0503391102

qafarbeyli_konul@mail.ru

11

Quliyev İ.Ə.

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN

Coğrafiya İnstitutu,

şöbə müdiri

0505767981

ismayil-quliyev@rambler.ru

12

Osmanova S.A.

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ  aparıcı elmi işçi

0559777750

osmanova-sona@mail.ru

13

Məmmədov Z.R.

a.e.ü.f.d., dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ lab.müdiri

0507803477

zamanmammadov81@gmail.com

14

Ramazanova F.M

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ aparıcı elmi işçi

0509640047

firoza@rambler.ru

15

Səmədov P.Ə.

a.e.ü.f.d.,dos.

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ  lab.müdiri

0503676980

samed-bio@yandex.ru

 

3101.01 – “Aqrokimya”  ixtisası üzrə

 

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsi, elmi adı

İxtisasın şifri və adı

İş yeri və vəzifəsi

Telefon

E-mail

1

Məmmədov M.İ.

(sədr)

a.e.d.,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

ARETN TAİ,

lab.müdiri

0502150092

mamed-mamedov52 @mail.ru

2

Əliyeva A.Ə.

(katib)

a.e.ü.f.d.,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

ARETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0555695246

aygunaliyeva1963@mail.ru

3

Əliyev A.Ş.

k.e.d.,dos.

23.03.01 “Qeyri üzvi kimya”

23.08.01 Elektokimya

AR ETN

Kataliz və Qeyri üzi kimya institu.

lab. müdiri

0557425889

akifaliyev55@mail.ru

4

Dünyamalıyev S.Ə.

a.e.ü.f.d.,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu,

aparıcı elmi işçi

0518461755

dsevindik17@gmail.com

5

 

Eyyubova S.M.

 

a.e.ü.f.d,dos.

 

31.01.01 “Aqrokimya”

 

ARETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

 

0507780454

svetlana.m.eyubova@gmai.com

 

6

Vəkilova E.M.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0519368978

elmira.mirzaaqa@gmail.com

7

Dəmirova K.İ.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0506234154

kama.damir@bk.ru

8

Talıbova S.T.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

lab.müdiri

0704342205

organic-fertilizer@bk.ru

9

Bağırova B.C.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

ARETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0504505314

bahruyya.bagirova@gmail.ru

10

Cəfərov V.İ.

a.e.ü.f.d.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0502559252

vcdiv@rambler.ru

11

Abbasova T.S.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0504505314

abbasova.tamara52@mail.ru

12

Heydərova R.X.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0556476101

heyderova435@gmail.com

13

İsayeva F.H.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

ARETN TAİ,

aparıcı elmi işçi

0519574047

isayeva.f@yandex.ru

14

Rüstəmova E.E.

a.e.ü.f.d,dos.

31.01.01 “Aqrokimya”

AR ETN TAİ, aparıcı elmi işçi

0506474285

elbarustamova@gmail.com

15

Babayeva T.M.

a.e.ü.f.d

31.01.01 “Aqrokimya”

SDU,baş müəllim

0558954840

tunzale.babayeva.84@mail.ru

 

3103.02 – “Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi” ixtisası üzrə

 

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və adı

İxtisasın şifri və adı

İş yeri və vəzifəsi

Telefon

Email

1

Mustafayev M.Q.

(sədr)

a.e.d.,dosent

2511.01

“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ

lab. müdiri

0503290817

meliorasiya58@mail.ru

2

Cəlilova L.Z.

(katib)

a.e.ü.f.d.,dosent

2511.01

“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ

aparıcı elmi işçi

0554579300

leylacelilova63@gmail.com

3

Cəfərova A.Ə.

a.e.ü.f.d.

3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

AR ETN TAİ

aparıcı elmi işçi

0552257789

afet21675@gmail.com

4

Əliyev Z.H.

a.e.ü.f.d.,dosent

2511.01 “Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ  

lab.müdiri

0504242130

zakirakademik@mail.ru

5

Həsənov F.H.

t.e.ü.f.d.,dosent

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Az.Memarlıq və İnşaat Universiteti, Meliorsiya və su təsərrüfatı kafedrasının dosenti

0503534786

hidro.fh@mail.ru

6

Həsənov S.T. 

t.e.d.,professor

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

MeliorasiyaET MMC, Hidromeliorativ sistemlərin istismarı şöbəsinin müdiri

0503236631

 sabir48@mail.ru

7

Sadıqov F.Ə.

a.e.ü.f.d.,dosent

2511.01

“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ

lab.müdiri

0503615330

sadiqovferhad123@gmail.ru

8

Süleymanov N.R

a.e.ü.f.d.,dosent

2511.01

“Torpaqşünaslıq”

AR ETN TAİ

lab.müdiri

0504425521

terrasoil@rambler.ru

9

Rəhimova A.H.

a.e.ü.f.d.,dosent

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ETİ, Ekoloji və meliorativ monitorinq şöbəsi aparıcı elmi işçi

0506354494

afatrahimova@rambler.ru

10

Qurbanov M.F.

a.e.ü.f.d.,dosent

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ET MMC,

şöbə müdiri

0556617543

qurbanov1958@list.ru

11

Osmanov Ş. X.

a.e.ü.f.d.,dosent

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ETİ MMC,

Ekoloji və meliorativ monitorinq şöbəsi

baş elmi işçi

0505315899

osmanovsahin@rambler.ru

12

 Mehtiyeva R.İ.

t.e.ü.f.d.,dosent

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ET MMC,

Meliorativ torpaqşünaslıq laboratoriyasının

sektor müdiri

0554174171

mehtiyevarahila@rambler.ru

13

Qəhrəmanlı Y.V.

t.e.ü.f.d.,professor

3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Az.Memarlıq və İnşaat Universiteti, Meliorsiya və su təsərrüfatı kafedrası baş müəllim

0506366425

yasar.qahramanli.42@mail.ru

14

Xasayev Q.Ə.

t.e.ü.f.d.,dosent

3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ET MMC,

Ekoloji və meliorativ monitorinq şöbəsinin müdiri

0503768444

qalib.xasayev.48@mail.ru

15.

Qurbanova Z.H.

a.e.ü.f.d.,dosent

3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Meliorasiya ET MMC,

Kollektor-drenaj laboratoriyası

aparıcı elmi işçi

0505960739

zemfira.qurbanova.67@bk.ru