• Şənbə, May 25, 2024
  • Bakı, 21.0°C

 

AR ETN  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda işləyən həqiqi üzv

                                               

Adı, atasının adı, soyadı

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Vəzifəsi

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi tarix

İxtisas şifri və adı

Məhərrəm Pirverdi oğlu
Babayev
 

13.01.1937

Aqrar elmləri doktoru

Professor

Laboratoriya müdiri

13.02.1981

2511.01-Torpaqşünaslıq