• Şənbə, May 25, 2024
  • Bakı, 21.0°C

 

AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda işləyən elmlər doktorlarının

S İ Y A H I S I

 

Sıra

№-si

Adı, atasının adı, soyadı

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Vəzifəsi

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi tarix

İxtisas şifri və adı

1.          

Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

10.07.1947

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru

Professor

Baş direktor

02.12.2008

 

2426.01-Ekologiya

3103.02 -Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

 

2.          

Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev
13.01.1937

Aqrar elmləri doktoru

Akademik

Laboratoriya müdiri 13.02.1981

2511.01-Torpaqşünaslıq

 

3.          

Amin İsmayıl oğlu İsmayılov

14.03.1951

Aqrar elmləri doktoru

 

Professor

Laboratoriya müdiri

31.01.2003

2511.01-Torpaqşünaslıq

2426.01-Ekologiya

4.          

Sara Zilfi qızı Məmmədova

30.04.1955

Biologiya elmləri doktoru

Professor

Baş elmi işçi

25.11.2005

2426.01-Ekologiya

 

 

5.          

Vilayət Həsən oğlu Həsənov

01.01.1937

Aqrar elmlər doktoru

Professor

Laboratoriya müdiri

17.07.2019

2511.01-Torpaqşünaslıq

6.          

Məmməd İsa oğlu Məmmədov

12.01.1952

Aqrar elmlər doktoru

Dosent

Laboratoriya müdiri

10.07.2018

3101.01 - Aqrokimya     

2426.01 –Ekologiya

 

7.          

Mustafa Qılman oğlu Mustafayev

11.07.1958

Aqrar elmlər doktoru

Dosent

Laboratoriya müdiri

11.07.2017

2511.01-Torpaqşünaslıq

8.          

Nailə Hidayət qızı Orucova

16.10.1956

Aqrar elmləri doktoru

Dosent

Baş elmi işçi

09.01.2018

2511.01-Torpaqşünaslıq

9.      

Amin Hacıbaba oğlu Babayev

05.05.1950

Aqrar elmləri doktoru

Professor

Ekoloji t.k.t istehsalı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzin direktoru

24.11.1995

2511.01-Torpaqşünaslıq