• Şənbə, May 25, 2024
  • Bakı, 21.0°C

 

   AR ETN  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda işləyən fəlsəfə doktorlarının

S İ Y A H I S I

 

Sıra №-si

Adı, atasının adı, soyadı

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Vəzifəsi

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi tarix

İxtisas şifri və adı

1

Xəlilov Fərrux Cəlal oğlu

06.11.1964

c.ü.f.d.

dosent

Şöbə müdiri

16.02.2010

2500.23 Coğrafiya

2

Əliyev Suliddin Polad oğlu

02.05.1947

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

28.04.1988

2511.01 Torpaqşünaslıq

3

Mirzəzadə Rəna İslam qızı

06.04.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

09.06.1999 2511.01 Torpaqşünaslıq

4

Ramazanova Firoza Muxurovna

26.09.1952

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

22.04.1992

3103.07 Bitkiçilik

5

Məmmədova Günay İsrafil qızı

04.09.1987

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

26.09.2017

3101.01 Aqrokimya

6

Həsənova Türkan Allahverdi qızı

30.06.1987

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

01.05.2018

2511.01 Torpaqşünaslıq

7

Məmmədova Aytən Suliddin qızı

03.02.1985

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

18.09.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

8

Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı

11.07.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.07.2007

2511.01 Torpaqşünaslıq

9

Osmanova Sona Abxaz qızı

04.06.1981

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

08.12.2017

2511.01 Torpaqşünaslıq

3101.01 Aqrokimya

10

Nuriyeva Kəmalə Qulam  qızı

03.04.1958

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

04.08.1994

2511.01 Torpaqşünaslıq

11

İsmayılova Nəzakət Ağaməmməd qızı

29.06.1967

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.03.2003

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

12

Quliyeva Yeganə Nəriman qızı

25.09.1962

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

29.05.2007

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

13

Hüseynova Gülçöhrə Ağahüseyn qızı

01.02.1973

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

27.05.2008

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

14

Əhədov Divanxan Rəşid oğlu     

01.12.1947

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

13.04.1979

2511.01 Torpaqşünaslıq

15

Məmmədova Ülviyyə Fikrət qızı

22.01.1979

b.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

 21.05.2013

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

16

Məmmədov Zaman Rəşid oğlu

30.10.1981

b.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.03.2010

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

17

Qafarbəyli Könül Əlisəfa qızı

07.10.1982

b.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

21.06.2011

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

18

Cəfərov Əli Musa oğlu

28.09.1958

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

14.12.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

19

Köçərli Səməndər Əli oğlu

29.04.1948

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

19.01.1984

2511.01 Torpaqşünaslıq

20

Manafova Arzu Manaf qızı

15.01.1967

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

25.07.2014

2511.01 Torpaqşünaslıq

21

Əhmədzadə Elvira Məhəmməd qızı

01.12.1971

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

16.05.2016

2511.01 Torpaqşünaslıq

22

Vəliyeva Zeynəb Muxtar qızı

30.03.1958

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

15.03.1991

2511.01 Torpaqşünaslıq

23

Hüseynov Faiq Qurbanəli oğlu

12.05.1958

t.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

27.06.2012

3102.01 Aqromühəndislik

24

Cəlilova Leyla Ziyafəddin qızı

30.06.1963

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

10.03.2010

2511.01 Torpaqşünaslıq

25

Talibi Sima Məmməd  qızı

23.11.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.03.2013

2511.01 Torpaqşünaslıq

26

Cəfərova Afət Əhmədağa qızı

29.12.1971

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

23.05.2018

3103.02 Meliorasiya rekultivasiya və torpaqların rekultivasiyası

27

Sadıqov Fərhad Ələkbər oğlu

24.09.1948

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

12.02.2010

3103.01 Ümumi əkinçilik

28

Zamanova Azadə Paşa qızı

04.07.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.11.1992

3101.01 Aqrokimya

29

Qəhrəmanova Tamilla Böyükağa qızı

12.01.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

22.02.1988

2511.01 Torpaqşünaslıq

30

Baxşıyeva Çimnaz Tofiq qızı

16.02.1962

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

11.10.1991

2511.01 Torpaqşünaslıq

31

Həkimova Nərgiz Firuz qızı

18.12.1972

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.10.2005

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

32

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu

15.07. 1951

f.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

20.05.1980

01.04.01 Fizika-riyaziyyat

33

Səmədov Pirverdi Əhməd oğlu

13.09.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

06.06.1985

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

34

Əliyeva Bəyli Bahat qızı

28.05.1954

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.04.1995

2511.01 Torpaqşünaslıq

35

Məmmədzadə Vəfa Telman qızı

18.05.1968

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

21.09.2001

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

36

Məmmədova Roza Nazim qızı

19.12.1988

b.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

21.12.2021

2426.01 Ekologiya

37

 

Əliyeva Mətanət Mirismayıl qızı

18.10.1971

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

25.05.2007

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

38

Sadıqova Mehparə Eldar qızı

14.06.1965

a.e.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

18.05.2007

2511.01 Torpaqşünaslıq

39

Cəfərova Şəhla Zöhrab qızı

08.12.1970

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.01.2012

2426.01 Ekologiya

40

Rzayeva Afaq Lətifağa qızı

27.02.1980

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

09.12.2016

2430.01 Mikologiya

41

Nəsirova Anarə İxtiyar qızı

12.01.1982

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

30.05.2017

3103.07 Bitkiçilik

42

Şirinova Şöhrət Məhərrəm qızı

21.09.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.05.1985

2511.01 Torpaqşünaslıq

43

Əhmədova Məleykə Adil qızı

14.03.1960

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.11.1995

2511.01 Torpaqşünaslıq

44

Qasımov Eldar Məhərrəm oğlu

14.10.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

29.04.2008

2511.01 Torpaqşünaslıq

45

Aslanova Roza Həsən qızı

24.11.1940

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

10.1984

2511.01 Torpaqşünaslıq

46

İsmayılov Bahadır Nəcməddin oğlu

02.01.1961

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.01.1992

2511.01 Torpaqşünaslıq

47

Manafova Fidan Abdul-Vahab qızı

28.10.1973

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.06.2006

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

48

Bağırova Bəhrüyyə Cəmil qızı

27.08.1961

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

12.10.1992

3101.01 Aqrokimya

49

Bağırov Hasil Cəmil oğlu

26.07.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

18.03.2008

3101.01 Aqrokimya

50

Cəfərov Vüqar İmanəli oğlu

19.08.1971

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

22.11.2011

3101.01 Aqrokimya

51

Mirmövsümova Nəcibə Zeynalabdin qızı

30.03.1956

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

14.06.2001

3101.01 Aqrokimya

52

Eyyubova Svetlana Mahmud qızı

10.08.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.05.1993

3101.01 Aqrokimya

3103.07 Bitkiçilik

53

Axundova Əminə Bağır qızı

29.03.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

04.03.1971

3101.01 Aqrokimya

54

Abbasova Tamara Salman qızı

03.07.1952

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

15.03.1984

3101.01 Aqrokimya

55

Səlimova Şəlalə Cəfər qızı

27.05.1966

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.06.2011

3101.01 Aqrokimya

2426.01 Ekologiya

56

Talıbova Sevda Talıb qızı

23.09.1953

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.11.1989

3101.01 Aqrokimya

57

İsayeva Fatma Həmzə qızı

19.11.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

14.12.1989

3101.01 Aqrokimya

58

Dəmirova Kəmalə İsam qızı

05.12.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

21.09.1989

3101.01 Aqrokimya

59

Bağırova Mehparə Əkbər qızı

26.11.1963

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.06.1992

3101.01 Aqrokimya

60

Rüstəmova Elba Ehsan qızı

17.05.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

17.01.1992

3101.01 Aqrokimya

61

İsmayılov Səfaləddin Cəmil oğlu

13.01.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

12.12.2001

3101.01 Aqrokimya

62

Rəsulov Əlizaman Talıb oğlu

12.09.1938

a.ü.e.f.d.

 

Böyük elmi işçi

22.02.1984

3101.01 Aqrokimya

63

Əliyeva Aygün Ədil qızı

01.03.1963

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

19.01.2011

3101.01 Aqrokimya

64

Heydərova Rəna Xalid qızı

20.07.1972

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

15.02.2011

3101.01 Aqrokimya

65

Məmmədova Mirvari Nürəddin qızı

14.08.1947

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

19.02.1987

3101.01 Aqrokimya

66

Məmmədbəyova Zemfira Bəhram qızı

27.11.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

23.04.1975

3101.01 Aqrokimya

67

Manafova Yeganə Kamil qızı

16.06.1960

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.10.1998

2511.01 Torpaqşünaslıq

68

Zeynalova Xuraman Ələddin qızı

09.10.1956

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.05.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

69

Babayeva Tünzalə Məmməd qızı

26.03.1984

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

26.05.2021

3101.01 Aqrokimya

2426.01 Ekologiya

70

İslamzadə Rahilə Xankərəm qızı

26.08.1991

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

29.06.2022

3101.01 Aqrokimya

71

Suleymanov Niyazi Ramiz oğlu

22.05.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.11.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

72

Abbasova Reyhan Yavər qızı

20.07.1970

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.10.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

73

Əlizadə Nəzakət Bahəttin qızı

24.12.1970

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

07.12.2018

2511.01 Torpaqşünaslıq

74

Əliyev Zakir Hüseyn oğlu

05.03.1949

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

19.04.2005

3103.02 Meliorasiya rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

75

Əfgərov Qiniyaz Xanəhməd oğlu

20.01.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

08.06.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

76

Bağırova Rəna Firudin qızı

23.05.1955

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.11.2004

2511.01 Torpaqşünaslıq

77

Babayeva Kəmalə Məmmədəli qızı

14.01.1954

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

12.06.1996

3101.01 Aqrokimya

78

Quliyeva Məxmər Əhməd qızı

25.05.1950

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

15.10.2002

2511.01 Torpaqşünaslıq

79

Nadirov Nadir Hüseynbala oğlu

15.09.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

17.02.1980

2511.01 Torpaqşünaslıq

80

Kərimov Azad Məmmədqulu oğlu

04.10.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.04.1986

2511.01 Torpaqşünaslıq

81

Ziyadov Məhəmməd Ləzim oğlu

19.07.1942

c.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

25.05.1985

2511.01 Torpaqşünaslıq

3101.01 Aqrokimya

82

Məmmədova Şəbnəm Aydın qızı

23.02.1983

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

28.04.2022

3101.01 Aqrokimya