• Cümə axşamı, Oktyabr 6, 2022
  • Bakı, 24.0°C

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda işləyən fəlsəfə doktorlarının

S İ Y A H I S I

 

Sıra №-si

Adı, atasının adı, soyadı

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Vəzifəsi

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi tarix

İxtisas şifri və adı

1

Xəlilov Fərrux Cəlal oğlu

06.11.1964

c.ü.f.d.

dosent

Şöbə müdiri

16.02.2010

2500.23 Coğrafiya

2

Əliyev Suliddin Polad oğlu

02.05.1947

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

28.04.1988

2511.01 Torpaqşünaslıq

3

Mirzəzadə Rəna İslam qızı

06.04.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

09.06.1999

2511.01 Torpaqşünaslıq

4

Ramazanova Firoza Muxurovna

26.09.1952

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

22.04.1992

3103.07 Bitkiçilik

5

Məmmədova Günay İsrafil qızı

04.09.1987

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

26.09.2017

3101.01 Aqrokimya

6

Həsənova Türkan Allahverdi qızı

30.06.1987

a.e.ü.f.d.

 

Elmi işçi

01.05.2018

2511.01 Torpaqşünaslıq

7

Məmmədova Aytən Suliddin qızı

03.02.1985

a.e.ü.f.d.

 

Elmi işçi

18.09.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

8

Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı

11.07.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.07.2007

2511.01 Torpaqşünaslıq

9

Osmanova Sona Abxaz qızı

04.06.1981

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

08.12.2017

 3101.01 Aqrokimya

2511.01 Torpaqşünaslıq

10

Nuriyeva Kəmalə Qulam  qızı

03.04.1958

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

04.08.1994

2511.01 Torpaqşünaslıq

11

İsmayılova Nəzakət Ağaməmməd qızı

29.06.1967

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.03.2003

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

12

Quliyeva Yeganə Nəriman qızı

25.09.1962

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

29.05.2007

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

13

Hüseynova Gülçöhrə Ağahüseyn qızı

01.02.1973

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

27.05.2008

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

14

Mustafayev Yusif Xəlil oğlu

01.08.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

25.05.1990

2511.01 Torpaqşünaslıq

15

Quliyev Firudin Dadaş oğlu

08.02.1959

t.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

03.07.2001

3303.01 Kim.texn.və müh

16

Əhədov Divanxan Rəşid oğlu     

01.12.1947

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

13.04.1979

2511.01 Torpaqşünaslıq

17

Məmmədova Ülviyyə Fikrət qızı

22.01.1979

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

 21.05.2013

 2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

18

Məmmədov Zaman Rəşid oğlu

30.10.1981

b.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.03.2010

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

19

Qafarbəyli Könül Əlisəfa qızı

07.10.1982

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.02.2012

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

20

Cəfərov Əli Musa oğlu

28.09.1958

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

14.12.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

21

Köçərli Səməndər Əli oğlu

29.04.1948

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

19.01.1984

2511.01 Torpaqşünaslıq

22

Manafova Arzu Manaf qızı

15.01.1967

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

25.07.2014

2511.01 Torpaqşünaslıq

23

Məmmədova Elvira Məhəmməd qızı

01.12.1971

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

16.05.2016

2511.01 Torpaqşünaslıq

24

Vəliyeva Zeynəb Muxtar qızı

30.03.1958

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

15.03.1991

2511.01 Torpaqşünaslıq

25

Hüseynov Faiq Qurbanəli oğlu

12.05.1958

t.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

27.06.2012

3303.01 kim.texn və müh.

26

Cəlilova Leyla Ziyafəddin qızı

30.06.1963

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

10.03.2010

2511.01 Torpaqşünaslıq

27

Talibi Sima Məmməd  qızı

23.11.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.03.2013

2511.01 Torpaqşünaslıq

28

Cəfərova Afət Əhmədağa qızı

29.12.1971

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

23.05.2018

2511.01 Torpaqşünaslıq

29

Sadıqov Fərhad Ələkbər oğlu

24.09.1948

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

12.02.2010

3103.01 ümumi əkinçilik

30

Zamanova Azadə Paşa qızı

04.07.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.11.1992

3101.01 Aqrokimya

 

31

Qəhrəmanova Tamilla Böyükağa qızı

12.01.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

22.02.1988

2511.01 Torpaqşünaslıq

32

Baxşıyeva Çimnaz Tofiq qızı

16.02.1962

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

11.10.1991

2511.01 Torpaqşünaslıq

33

Həkimova Nərgiz Firuz qızı

18.12.1972

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.10.2005

2426.01 Ekologiya

 

34

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu

15.07. 1951

f.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

20.05.1980

01.04.01 Fizika-riyaziyyat

35

Səmədov Pirverdi Əhməd oğlu

13.09.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

06.06.1985

2511.01 Torpaqşünaslıq

36

Əliyeva Bəyli Bahat qızı

28.05.1954

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.04.1995

2511.01 Torpaqşünaslıq

37

Məmmədzadə Vəfa Telman qızı

18.05.1968

b.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

21.09.2001

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

38

 

Əliyeva Mətanət Mirismayıl qızı

18.10.1971

b.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

25.05.2007

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

39

Sadıqova Mehparə Eldar qızı

14.06.1965

a.e.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

18.05.2007

2511.01 Torpaqşünaslıq

40

Cəfərova Şəhla Zöhrab qızı

08.12.1970

b.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

24.01.2012

2426.01 Ekologiya

41

Rzayeva Afaq Lətifağa qızı

27.02.1980

b.ü.f.d.

dosent

Böyük elmi işçi

09.12.2016

2430.01 Mikologiya

42

Nəsirova Anarə İxtiyar qızı

12.01.1982

a.e.ü.f.d.

 

Elmi işçi

30.05.2017

3103.07 Bitkiçilik

43

Mehdiyev Hüseyn Cəlal oğlu

23.10.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

25.05.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

44

Şirinova Şöhrət Məhərrəm qızı

21.09.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.05.1985

2511.01 Torpaqşünaslıq

45

Əhmədova Məleykə Adil qızı

14.03.1960

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.11.1995

2511.01 Torpaqşünaslıq

46

Məmmədova Bilqeyis Hüseyn qızı

10.03.1962

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

22.03.1998

2511.01 Torpaqşünaslıq

47

Qasımov Eldar Məhərrəm oğlu

14.10.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

29.04.2008

2511.01 Torpaqşünaslıq

48

Aslanova Roza Həsən qızı

24.11.1940

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

10.1984

2511.01 Torpaqşünaslıq

49

İsmayılov Bahadır Nəcməddin oğlu

02.01.1961

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.01.1992

2511.01 Torpaqşünaslıq

50

Manafova Fidan Abdul-Vahab qızı

28.10.1973

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.06.2006

2426.01 Ekologiya

2511.01 Torpaqşünaslıq

51

Məmmədov Elton Eldar oğlu

02.09.1982

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

11.05.2011

2511.01 Torpaqşünaslıq

52

Bağırova Bəhrüyyə Cəmil qızı

27.08.1961

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

12.10.1992

3101.01 Aqrokimya

 

53

Bağırov Hasil Cəmil oğlu

26.07.1973

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

18.03.2008

3101.01 Aqrokimya

 

54

Cəfərov Vüqar İmanəli oğlu

19.08.1971

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

22.11.2011

3101.01 Aqrokimya

 

55

Mirmövsümova Nəcibə Zeynalabdin qızı

30.03.1956

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

14.06.2001

3101.01 Aqrokimya

 

56

Eyyubova Svetlana Mahmud qızı

10.08.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

13.05.1993

3101.01 Aqrokimya

3103.07 Bitkiçilik

57

Axundova Əminə Bağır qızı

29.03.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

04.03.1971

3101.01 Aqrokimya

 

58

Abbasova Tamara Salman qızı

03.07.1952

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

15.03.1984

3101.01 Aqrokimya

 

59

Səlimova Şəlalə Cəfər qızı

27.05.1966

b.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.06.2011

2426.01 Ekologiya

 

60

Talıbova Sevda Talıb qızı

23.09.1953

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.11.1989

3101.01 Aqrokimya

 

61

İsayeva Fatma Həmzə qızı

19.11.1951

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

14.12.1989

3101.01 Aqrokimya

 

62

İsmayılova Səkinə Hüseyn qızı

08.06.1949

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

08.01.1987

3101.01 Aqrokimya

 

63

Dəmirova Kəmalə İsam qızı

05.12.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

21.09.1989

3101.01 Aqrokimya

 

64

Səfərova Mehparə Əkbər qızı

26.11.1963

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.06.1992

3101.01 Aqrokimya

 

65

Rüstəmova Elba Ehsan qızı

17.05.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

17.01.1992

3101.01 Aqrokimya

 

66

Vəkilova Elmira Mirzə-Ağa qızı

13.07.1954

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

28.12.1989

3101.01 Aqrokimya

 

67

İsmayılov Səfaləddin Cəmil oğlu

13.01.1957

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

12.12.2001

3101.01 Aqrokimya

 

68

Rəsulov Əlizaman Talıb oğlu

12.09.1938

a.ü.e.f.d.

 

Böyük elmi işçi

22.02.1984

2511.01 Torpaqşünaslıq

69

Əliyeva Aygün Ədil qızı

01.03.1963

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

19.01.2011

3101.01 Aqrokimya

70

Heydərova Rəna Xalid qızı

20.07.1972

a.e.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

15.02.2011

3101.01 Aqrokimya

71

Məmmədova Mirvari Nürəddin qızı

14.08.1947

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

19.02.1987

3101.01 Aqrokimya

 

72

Məmmədbəyova Zemfira Bəhram qızı

27.11.1941

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

23.04.1975

3101.01 Aqrokimya

 

73

Manafova Yeganə Kamil qızı

16.06.1960

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.10.1998

2511.01 Torpaqşünaslıq

74

Zeynalova Xuraman Ələddin qızı

09.10.1956

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

05.05.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

75

Məmmədov Qoşqar Məhərrəm oğlu

06.03.1968

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

29.09.1997

3101.01 Aqrokimya

 

76

Suleymanov Niyazi Ramiz oğlu

22.05.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

30.11.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

77

Abbasova Reyhan Yavər qızı

20.07.1970

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

30.10.2009

2511.01 Torpaqşünaslıq

78

Əlizadə Nəzakət Bahəttin qızı

24.12.1970

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

07.12.2018

2511.01 Torpaqşünaslıq

79

Əliyev Zakir Hüseyn oğlu

05.03.1949

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

19.04.2005

2511.01 Torpaqşünaslıq

80

Əfgərov Qiniyaz Xanəhməd oğlu

20.01.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

08.06.1989

2511.01 Torpaqşünaslıq

81

Bağırova Rəna Firudin qızı

23.05.1955

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

16.11.2004

2511.01 Torpaqşünaslıq

82

Babayeva Kəmalə Məmmədəli qızı

14.01.1954

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

12.06.1996

2511.01 Torpaqşünaslıq

83

Quliyeva Məxmər Əhməd qızı

25.05.1950

a.e.ü.f.d.

 

Böyük elmi işçi

15.10.2002

3101.01 Aqrokimya

 

84

Nadirov Nadir Hüseynbala oğlu

15.09.1950

a.e.ü.f.d.

dosent

Laboratoriya müdiri

17.02.1980

2511.01 Torpaqşünaslıq

85

Kərimov Azad Məmmədqulu oğlu

04.10.1959

a.e.ü.f.d.

dosent

Aparıcı elmi işçi

24.04.1986

2511.01 Torpaqşünaslıq

86

Ziyadov Məhəmməd Ləzim oğlu

19.07.1942

c.ü.f.d.

 

Aparıcı elmi işçi

25.05.1985

3101.01 Aqrokimya

2511.01 Torpaqşünaslıq

87

Məmmədova Şəbnəm Aydın qızı

23.02.1983

a.e.ü.f.d.

 

Elmi işçi

28.04.2022

3101.01 Aqrokimya