• Şənbə, Sentyabr 30, 2023
  • Bakı, 22.0°C

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun

Qadınlar şurasının tərkibi:

AMEA TAİ Qadınlar şurası 2018-ci il tarxində İnstitut əməkdaşlarının ümumi iclasında təsis edilmişdir. Şuranın  9 nəfərdən ibarət büro üzvü vardır.

 

1. Axndova Əminə Bağır qızı -Sədr

2. Baxşəliyeva Sona Əli qızı- Sədr müavini

3. Səlimova Şəlalə Cəfər qızı-Katib

4. Məmmədova Mirvari Nurəddin qızı

5. Bağırova Rəna Firudin qızı

6. İsmayılova Nəzakət Ağaməmməd qızı

7. Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı

8. Həmidova Fərqanə ramiz qızı

9. Məmmədova Humay Surxay qızı

 

İnstitutda çalışan qadın əməkdaşlardan

Elmlər doktoru-2 nəfər

Fəlsəfə doktoru-54 nəfər

Əməkdar mədəniyyət işçisi-1 nəfər

Elmi işçi və kiçik elmi işçi -54 nəfər

Böyük laborant-24 nəfər

Laborant-15 nəfər

Mütəxəssis,operator,redaktor,tərcüməçi,şöbə müdiri,jurnalist,biblioqraf-24 nəfər

Texniki işçilər-13 nəfər

fəaliyyət göstərir.

 

Qadınların yaş həddinə görə bölgüsü:

35 yaşa qədər-57 nəfər

36-55 yaşadək-62 nəfər

56-70 yaşadək- 59 nəfər

70 yaşdan yuxarı-9 nəfər

 

TAİ Qadınlar şurasının vəzifələri

İnstitut əməkdaşlarının elmi fəaliyyəti və elmi səviyyələrinin yüksəldilməsinə, torpaqşünaslıq, aqrokimya, ekologiya və meliorasiya sahəsində elmi yeniliklərə əsaslanaraq tədqiqatların daha geniş və dəqiq aparılmasına dəstək olmaq;

İnstitutda pozitiv mənəvi və pisxoloji mühitin qorunmasına yardımçı olmaq;

Sağlam həyat tərzini təmin etmək;

Əməkdaşlar arasında işgüzar münasibətlərin, sağlam ünsiyyətin və qarşılıqlı yardımın qurulmasına dəstək olmaq

 

Qadınlar şurasının məqsədi

İnstitutda milli-mənəvi dəyərlərə söykənən və intelektual yüksələişə xidmət edən elmi ideyaların zənginləşməsinə, qadınların elmi, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatdakı rolunun artırılmasına, onların cəmiyyətdəki maraqlarının, ləyaqətlərinin qorunmasına, ictimai işlərdə fəal iştirakının təmin edilməsinə, qadın hüquqlarının qorunmasına yönəldilmişdir.