• Cümə axşamı, Fevral 9, 2023
  • Bakı, 0.0°C

LABORATORİYALAR

 

Torpaqların genezisi, coğrafiyası kartoqrafiyası laboratoriyası  

 

 

Torpaq-coğrafi informasiya  sistemləri laboratoriyası

   

 

  

 

 

Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyası

   

 

 

 

 

Torpaqların biologiyası laboratoriyası

 

 

 

  

Torpaqların mineralogiyası və kimyası laboratoriyası

 

 

  

 

Torpaq örtüyünün  strukturu laboratoriyası

 

 

 

 

 

Torpaq proseslərinin dinamikası laboratoriyası

 

 

 

   

 

Üzvi gübrələr laboratoriyası

 

 

  

 

Mikroelementlər və mikrogübrələr laboratoriyası

 

 

 

 

Mineral gübrələr laboratoriyası

 

 

 

 

Torpaq -aqrokimyəvi tədqiqatlar və kütləvi analizlər laboratoriyası

 

 

  

 

 

Torpaq fizikası laboratoriyası

 

 

 

   

 

 

Torpaqların rekultivasiyası laboratoriyası

 

 

  

 

 

Suvarmanın müasir problemləri laboratoriyası

 

 

   

 

 

Torpaq meliorasiyası laboratoriyası

 

 

   

 

 

Torpaq eroziyası laboratoriyası

 

 

   

 

 

Torpaq ekologiyası beynəlxalq laboratoriyası