• Şənbə, May 25, 2024
  • Bakı, 20.0°C

 

AR ETN  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda işləyən müxbir üzvlər

 

Adı, atasının adı, soyadı

Təvəllüdü

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Vəzifəsi

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi tarix

İxtisas şifri və adı

Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

10.07.1947

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru

Professor

Baş direktor

02.12.2008

2426.01-Ekologiya

3103.02 -Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

 

Amin İsmayıl oğlu İsmayılov

14.03.1951

Aqrar elmləri doktoru

 

Professor

Laboratoriya müdiri

31.01.2003

2511.01-Torpaqşünaslıq

2426.01-Ekologiya