• Çərşənbə, Iyun 19, 2024
  • Bakı, 30.0°C

AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Institutunun Elmi Şurasının tərkibi:

 

 

1. Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu-AMEA-nın müxbir üzvü, professor, institutun Baş direktoru- sədr

 

2. Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı-a.e.ü.f.d, dosent, institutun elmi katibi-elmi katib

 

Üzvlər

 

3. Axundova Əminə Bağır qızı-a.e.ü.f.d, dosent, Mikroelementlər və mikrogübrələr laboratoriyasının müdiri;

 

4. Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu- akademik, Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının müdiri;

 

5. Cəfərov Əli Musa oğlu- a.e.ü.f.d, dosent, Torpaq fizikası laboratoriyasının müdiri;

 

6. Əliyev Zakir Hüseyn oğlu- a.e.ü.f.d, dosent, Torpaqların eroziyası laboratoriyasının müdiri;

 

7. İsmayılov Amin İsmayıl oğlu-AMEA-nın müxbir üzvü, Torpaq coğrafi informasiya sistemləri laboratoriyasının müdiri;

 

8. Məmmədov Məmməd İsa oğlu- Həmkarlar Təşkilatının sədri, a.e.d., dosent, Mineral gübrələr laboratoriyasının müdiri;.

 

9. Həsənov Vilayət Həsən oğlu-a.e.d., Torpaq örtüyünün strukturu laboratoriyasının müdiri;

 

10. Xəlilov Fərrux Cəlal oğlu-c.e.f.d., Təhsil şöbəsinin müdiri;

 

11.Əhmədova Məleykə Adil qızı - a.e.ü.f.d.,dos., Torpaqların mineralogiyası və kimyası laboratoriyasının müdiri;

 

12. Məmmədova Sara Zilfi qızı- b.e.d., Torpaqların aqroekologiyasi və bonitirovkasi şöbəsinin baş elmi işçisi;

 

13. Məmmədova Mirvari Nurəddin qızı- a.e.ü.f.d., Torpaq-aqrokimyəvi tədqiqatlar və kütləvi analizlər laboratoriyasının müdiri;

 

14. Mustafayev Mustafa Qılman oğlu-a.e.d., Torpaqların meliorasiyası laboratoriyasının müdiri;

 

15. Məmmədov Zaman Rəşid oğlu- b.e.d., Torpaq ekologiyası Beynəlxalq laboratoriyasınnın müdiri;

 

16. Nadirov Nadir Hüseynbala oğlu-a.e.ü.f.d., dosent, Suvarmanın müasir problemləri laboratoriyasının müdiri;

 

17. Sadıqov Fərhad Ələkbər oğlu-a.e.ü.f.d., dosent, Torpaqların rekultivasiyası laboratoriyasının müdiri;

 

18. Səmədov Pirverdi Əhməd oğlu- a.e.ü.f.d., dosent, Torpaqların biologiyası laboratoriyasının müdiri;

 

19. Süleymanov Niyazi Ramiz oğlu- a.e.ü.f.d., dosent, Torpaq proseslərinin dinamikası laboratoriyasının müdiri;

 

20. Talıbova Sevda Talıb qızı-a.e.ü.f.d., Üzvi gübrələr laboratoriyasının müdiri.

 

21.Qafarbəyli Könül Əlisəfa qızı- b.e.ü.f.d., dosent, Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyasının müdiri;

 

22.Yelmarlı Tərlan İlham oğlu- elmi işçi, Gənc alim və mütəxəssislər şurasının sədri.