• Çərşənbə, Iyun 19, 2024
  • Bakı, 31.0°C
Avtoreferatlar siyahisi
# Tarix Adı İxtisasın şifri İxtisasın adı Elmi dərəcə Elmi sahəsi PDF
1 2024-06-05 Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya 3101.01 Aqrokimya Fəlsəfə doktoru Aqrar elmlər