• Şənbə, May 25, 2024
  • Bakı, 20.0°C

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu nəzdində 2511.01-“Torpaqşünaslıq”, 3101.01-“Aqrokimya”,  3103.02- “Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi”  ixtisasları üzrə fəaliyyət göstərən FD 1.32  dissertasiya şurasının üzvləri haqqında

MƏLUMAT

 

 

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi,  ixtisas şifri Elmi adı

Şurada təmsil olunduğu ixtisas şifri

1 Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu (sədr)

a.e.d., 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

2426.01 - Ekologiya

Professor

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  

2 Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu (sədr müavini) a.e.d., 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi Professor

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  

3 Səlimova Şəlalə Cəfər qızı   (elmi katib)

b.ü.f.d., 3101.01 - Aqrokimya

2426.01 - Ekologiya

Dosent

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  

4 Axundova Əminə Bağır qızı a.e.ü.f.d., 3101.01 - Aqrokimya Dosent

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  

5 Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu a.e.d., 3101.01 - Aqrokimya Professor

Aqrar

3101.01-Aqrokimya 

6 Baxşıyeva Çimnaz Tofiq qızı a.e.ü.f.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq  Dosent

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 

7 Həsənov Vilayət Həsən oğu a.e.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq  Professor

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 

8 Xəlilov Telman Abdul Həmid oğlu c.e.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq  Professor

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 

9 Qurbanov Eldar Ağasalam oğlu a.e.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq  Dosent

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
10 Məmmədov Məmməd İsa oğlu

a.e.d., 3101.01 - Aqrokimya

2426.01 - Ekologiya

Dosent

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  
11 Məmmədova Mirvari Nurəddin qızı a.e.ü.f.d., 3101.01 - Aqrokimya Dosent

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  
12 Məmmədova Sara Zilfi qızı

b.e.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq

2426.01 - Ekologiya

Professor

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
13 Mustafayev Mustafa Qılman oğlu a.e.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
14 Nadirov Nadir Hüseynbala oğlu a.e.ü.f.d., 2511.01 - Torpaqşünaslıq Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
15 Orucova Nailə Hidayət qızı a.e.d.,2511.01 - Torpaqşünaslıq Dosent

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
16 Rzayev Mehman Ağarza oğlu a.e.d.,3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
17 Səlimova Vəfa Hamlet qızı a.e.ü.f.d., 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 
18 Şahmalıyeva Sübhanə Məmməd qızı a.e.ü.f.d., 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi