• Çərşənbə axşamı, Noyabr 28, 2023
  • Bakı, 9.0°C

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Torpaqşünaslıq- 2511.01,  Aqrokimya - 3101.01, Ekologiya-2426.01  və Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi - 3103.02 ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 1.32

Dissertasiya Şurasının üzvləri haqqında

MƏLUMAT

 

 

Sıra

№-si
S.A.A Elmi dərəcəsi, ixtisasın şifri və adı

Elmi adı (dosent,

professor)
Şurada təmsil olunduğu elm sahəsi və ixtisasın şifri və adı
1 Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu (sədr)

a.e.d.,3103.02 -Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

2426.01- Ekologiya 
Professor

Aqrar

2426.01-Ekologiya

2 Aslanov Hamlet Qurban Əli oğlu (sədr müavini) a.e.d.,3103.02- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  

Professor

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
3 Səlimova Şəlalə Cəfər qızı (elmi katib)

  b.ü.f.d. 242601-Ekologiya

   3101.01-Aqrokimya
Dosent 

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq
4 Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu

a.e.d., 3101.01- Aqrokimya

Professor

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  
5 Axundova Əminə Bağır qızı

a.e.ü.f.d., 3101.01-Aqrokimya

Dosent

Aqrar

 3101.01- Aqrokimya
6 Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu a.e.d., 2511.01-Torpaqşünaslıq Professor

Aqrar

3101.01-Aqrokimya  
7 Babayev Amin Hacıbaba oğlu a.e.d.,2511.01-Torpaqşünaslıq  Professor

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
8 Həsənov Vilayət Həsən oğlu a.e.d., 2511.01-Torpaqşünaslıq  Dosent 

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
9 Həsənov Sabir Tehran oğlu

 t.e.d., 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
10 Qurbanov Eldar Ağasalam oğlu a.e.d.,2511.01-Torpaqşünaslıq  Dosent

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
11 Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu 

a.e.ü.f.d.,3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 

 Professor

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
12 Məmmədov Qərib Şamil oğlu b.e.d. 2426.01- Ekologiya Professor

Aqrar  

2426.01- Ekologiya
13 Məmmədova Sara Zilfi qızı

b.e.d.,2426.01-Ekoloiya 

2511.01-Torpaqşünaslıq
Professor

Aqrar

 2426.01- Ekologiya
14 Məmmədova Mirvari Nurəddin qızı a.e.ü.f.d., 3101.01-Aqrokimya Dosent

Aqrar

3101.01- Aqrokimya
15 Məmmədov Məmməd İsa oğlu

a.e.d., 3101.01-Aqrokimya

2426.01-Ekologiya  
Dosent  Aqrar, 3101.01-Aqrokimya
16 Mirsalahov Mirnaib Mirsalam oğlu

a.e.ü.f.d., 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 

Professor

 Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
17 Mustafayev Mustafa Qılman oğlu  a.e.d., 2511.01-Torpaqşünaslıq Dosent

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
18 Nadirov Nadir Hüseynbala oğlu

a.e.ü.f.d., 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Dosent 

Aqrar

 3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi
19 Orucova Nailə Hidayət qızı a.e.d.,2511.01-Torpaqşünaslıq Dosent 

Aqrar

2511.01-Torpaqşünaslıq 
20

 Rüstəmov Yasin İsmayıl oğlu

t.e.d.,3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 

Dosent

Aqrar

3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi  
21 Rzayev Mehman Ağarza oğlu

a.e.d.,3103.02-Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 

 2426.01-Ekologiya 

Dosent

Aqrar

2426.01- Ekologiya
22  Sultanova Nigar Əli qızı

 b.ü.f.d.,2426.01-Ekologiya,

Dosent

Aqrar

2426.01- Ekologiya
23 Yusifova Məxluqə Mail qızı

b.ü.f.d.,2426.01-Ekologiya,

2426.01-Torpaqşünaslıq
Dosent

Aqrar

 2426.01- Ekologiya