• Bazar, Aprel 14, 2024
 • Bakı, 14.0°C
AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat-seçki iclası keçirilib
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2024-03-29

AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat-seçki iclası keçirilib

Bakı Su Həftəsi çərçivəsində Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı keçirilib
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2024-03-15

Bakı Su Həftəsi çərçivəsində Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı keçirilib

AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2024-01-30

AR ETN Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib

“Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası” və “Torpaq coğrafi informasiya sistemləri” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatlarını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-12-06

“Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası” və “Torpaq coğrafi informasiya sistemləri” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatlarını təqdim edi

Torpaq-aqrokimyəvi tədqiqatlar və kütləvi analizlər laboratoriyası 2023-cü il üzrə yekun hesabatını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-12-04

Torpaq-aqrokimyəvi tədqiqatlar və kütləvi analizlər laboratoriyası 2023-cü il üzrə yekun hesabatını təqdim ediblər

“Üzvi gübrələr”, “Torpaqların rekultivasiyası” və “Torpaqların biologiyası” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatınlarını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-12-01

“Üzvi gübrələr”, “Torpaqların rekultivasiyası” və “Torpaqların biologiyası” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatınlarını təqdim ediblər

“Mineral gübrələr” və “Mikroelementlər və mikrogübrələr” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatlarını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-11-30

“Mineral gübrələr” və “Mikroelementlər və mikrogübrələr” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatlarını təqdim ediblər

“Torpaq proseslərinin dinamikası”, “Torpaqların meliorasiyası” və “Torpaq fizikası” laboratoriyaları 2023-ci il üzrə yekun hesabatını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-11-28

“Torpaq proseslərinin dinamikası”, “Torpaqların meliorasiyası” və “Torpaq fizikası” laboratoriyaları 2023-ci il üzrə yekun hesabatını təqdim ediblər

“Torpaq örtüyünün strukturu”, “Torpaqların mineralogiyası və kimyası” və “Suvarmanın müasir problemləri” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatınlarını təqdim ediblər
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-11-27

“Torpaq örtüyünün strukturu”, “Torpaqların mineralogiyası və kimyası” və “Suvarmanın müasir problemləri” laboratoriyaları 2023-cü il üzrə yekun hesabatınlarını

Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası və Torpaq ekologiyası Beynəlxalq laboratoriyalarının 2023-cü il üzrə yekun hesabatını təqdim edib
 • Konfranslar, iclaslar
 • 2023-11-22

Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası və Torpaq ekologiyası Beynəlxalq laboratoriyalarının 2023-cü il üzrə yekun hesabatını təqdim edib